Sektorist\e
Job Description
	 	 

Posti: Sektorist/e

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Organizon mallrat nëpër rafte;
 • Monitorim afatin e skadimit të produkteve dhe raportimin tek mbikëqyrësi;
 • Zbaton aktivitetet të përgjithshme të shitjes së produkteve për të cilat është përgjegjës/e;
 • Kujdesin për shërbim të klientëve;
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

KUALIFIKIMET PROFESIONALE

 • Shkollim i Mesëm (prioritet arsimi i lartë apo profesional në sektor përkatës);
 • Eksperiencë pune së paku 1 vit në industri të ngjashme;
 • Shkathtësi në menaxhim të problemeve;
 • Aftësi të punës nën stres dhe afate kohore;
 • Njohuri të mira në procedurat e kujdesit ndaj klientit;
 • Aftësi ndërpersonale.
Company Overview
038 40 20 40 \ ext 5009
Rruga Zagrebit 39, Prishtinë
Get our latest jobs by email