Kamarier
Job Description
	 	 

Posti: Kamarier

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

  • Të marrë porosit nga klientët,
  • Të ju shërbej klientëve,
  • Mikëpritja e klientëve,
  • Kujdesi për ambientin pas qdo shërbim.

 

Kualifikimet profesionale:

  • Shkollim i Mesëm (prioritet arsimi i lartë apo profesional);
  • Eksperiencë pune në fushën relevante;
  • Shkathtësi në menaxhim të problemeve;
  • Aftësi të punës nën stres dhe afate kohore;
  • Njohuri të mira në procedurat e kujdesit ndaj klientit;
  • Aftësi ndërpersonale.
Company Overview
038 40 20 40 \ ext 5009
Rruga Zagrebit 39, Prishtinë
Get our latest jobs by email