Ndihmëse në kuzhinë
Job Description
	 	 

Posti: Ndihmëse në Kuzhinë

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Bënë pastrimin e enëve dhe përkujdeset që ti vendos në vendet e tyre, po ashtu bënë pastrimin e të gjitha pajisjeve të kuzhinës me të cilat përgatitet ushqimi, dyshemen dhe mjetet e tjera të kuzhinës;
 • Ndihmon sipas kërkesës dhe udhëzimeve të mbikëqyrësit;
 • Bënë larjen e perimeve, prerjen dhe ndihmon përgatitjen e sallatave apo ushqimeve të lehta;
 • Shërbimi ndaj klientit në nivelin më të larte;
 • Duhet të përcjellin me kujdes skadencen e afatit tek produktet ushqimore,për çdo skadim të afatit ta informoni mbikëqyrësin;
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

KUALIFIKIMET PROFESIONALE

 • Shkollim i Mesëm (prioritet arsimi i lartë apo profesional në Kuzhinë);
 • Eksperiencë pune në fushën relevante;
 • Shkathtësi në menaxhim të problemeve;
 • Aftësi të punës nën stres dhe afate kohore;
 • Njohuri të mira në procedurat e kujdesit ndaj klientit;
 • Aftësi ndërpersonale.

 

Company Overview
038 40 20 40 \ ext 5009
Rruga Zagrebit 39, Prishtinë
Get our latest jobs by email