Shitëse
Job Description
	 	 

Posti: Shitëse

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Zbaton aktivitete të përgjithshme të shitjes së produkteve në këndin e ushqimit;
 • Është përgjegjës/e për saldon, raportimin dhe barazimin e arkës;
 • Përgatit, organizon dhe vendos produktet nëpër rafte poashtu përkujdeset që të jenë të vendosura të gjitha çmimet e artikujve në rafte;
 • Kujdesin për shërbim të klientëve;
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

Kualifikimet profesionale:

 • Shkollim i Mesëm (prioritet arsimi i lartë apo profesional në Kuzhinë);
 • Eksperiencë pune në fushën relevante;
 • I certifikuar sipas kërkesave profesionale të postit në fushën e ushqimit dhe pijeve;
 • Shkathtësi në menaxhim të problemeve;
 • Aftësi të punës nën stres dhe afate kohore;
 • Njohuri të mira në procedurat e kujdesit ndaj klientit;
 • Aftësi ndërpersonale.

 

Company Overview
038 40 20 40 \ ext 5009
Rruga Zagrebit 39, Prishtinë
Get our latest jobs by email