Kuzhinier/e
Job Description
	 	 

Posti: Kuzhinier/e:

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Përgatitjen, gatimin, observimin, testimin dhe prezantimin e ushqimit në përputhje me standardet e kërkuara të cilësisë;
 • Përgatitjes në nivelin e duhur duke u siguruar që ushqimi është shërbyer në kohë;
 • Monitorimin e prodhimit të ushqimit për të siguruar cilësi të qëndrueshme dhe racionimin e duhur të madhësisë;
 • Kontrollin e kushteve pas udhëzimeve përkatëse higjienike, shëndetit dhe sigurisë;
 • Aprovon të gjitha ushqimet e përgatitura që dalin nga kuzhina;
 • Vlerëson konsumimin e pritshëm të ushqimit dhe bën kërkesë për blerjen e asortimente të mbaruara;
 • Koordinon dhe mbikëqyrë punën e ndihmës kuzhiniereve;
 • Inspekton vendin dhe mjetet e gatimit për të ruajtur nivelin e larte të higjienës dhe pastërtisë

Kualifikimet profesionale:

 • Shkollim i Mesëm (prioritet arsimi i lartë apo profesional në Kuzhinë);
 • Eksperiencë pune në fushën relevante;
 • I certifikuar sipas kërkesave profesionale të postit në fushën e ushqimit dhe pijeve;
 • Shkathtësi në menaxhim të problemeve;
 • Aftësi të punës nën stres dhe afate kohore;
 • Njohuri të mira në procedurat e kujdesit ndaj klientit;
 • Aftësi ndërpersonale.

 

Company Overview
038 40 20 40 \ ext 5009
Rruga Zagrebit 39, Prishtinë
Get our latest jobs by email