Asistent Menaxher/e i/e Marketit
Job Description
	 	 

Posti:  Asistent Menaxher/e i/e Marketit

 

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Menaxhon punonjësit në market gjatë ndërrimit të dytë;
 • Planifikon aktivitetin e shitjes, porosinë e mallit tek Menaxheri/e i/e Pikës dhe organizimin e mallit;
 • Kujdesin ndaj klientëve, monitoron zbatimin e procedurave;
 • Organizon punë me punonjësit dhe sigurohet që:
  • Marketi të jetë i mbushur me asortiman
  • Sigurohet që çmimet e produkteve të jenë të vendosura në rafte
  • Raporton afatet e skadencës dhe kërkesat e konsumatorëve
  • Asiston në kompletimin e aplikacioneve për programin e lojalitetit për konsumatorët
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

Kualifikimet profesionale

 • Preferohet diplomë universitare në Biznes Menaxhment ose Ekonomik;
 • Eksperiencë, punë në biznes të ngjashëm për të paktën 1-2 vjet;
 • I motivuar dhe ambicioz;
 • Shkathtësi në menaxhim të problemeve;
 • Aftësi të punës nën stres dhe afate kohore;
 • Aftësi për të mbajtur nivel të lartë të konfidencialitetit;
 • Të jetë i aftë të marrë vendime dhe përgjegjësi;
 • Njohuri të mira të paketës Microsoft Office;
 • Njohuri të gjuhës angleze apo ndonjë gjuhë tjetër konsiderohet si kualifikim shtesë.
Company Overview
038 40 20 40 \ ext 5009
Rruga Zagrebit 39, Prishtinë
Get our latest jobs by email