Arkëtar/e
Job Description
	 	 

Posti: Arkëtar/e

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

  • Arkëtar/e është përgjegjës/e për saldon, ekzekutimin e shitjes;
  • Kujdesin për shërbim të klientëve, raportimin dhe barazimin e arkës;
  • Zbatimin e aktiviteteve të përgjithshme të shitjes së produkteve për të cilat është përgjegjës/e;
  • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

 

KUALIFIKIMET PROFESIONALE

  • Shkollim i Mesëm (prioritet arsimi i lartë apo profesional në sektor përkatës);
  • Eksperiencë pune së paku 1 vit në industri të ngjashme;
  • Shkathtësi në menaxhim të problemeve;
  • Aftësi të punës nën stres dhe afate kohore;
  • Njohuri të mira në procedurat e kujdesit ndaj klientit;
  • Aftësi ndërpersonale.
Company Overview
038 40 20 40 \ ext 5009
Rruga Zagrebit 39, Prishtinë
Get our latest jobs by email